Utbildning i yttre skötsel

En plantskola för yttre skötsel-personal

I samarbete med Vuxam genomför vi utbildning av personal som vill arbeta med yttre skötsel. Utbildningen är på ett år och de 4-6 deltagarna kommer till oss via Örebro kommuns arbetsmarknadssatsning på så kallade KOM-jobb, ett alternativ till de traditionella praktikplatserna. Sommarhalvåret ägnas åt utbildning i hur man hanterar olika maskiner, medan höst och vinter handlar mer om teoretisk utbildning, till exempel hur man beskär träd och buskar. Efter genomförd utbildning är tanken att deltagarnas kunskap ska marknadsföras gentemot privata och kommunala fastighetsägare, stat eller landsting och förhoppningsvis leda till anställningar.