Utveckling av Vivalla centrum

Utveckling av Vivalla centrum

Mycket spännande är på gång i Vivalla centrum. Det är åtgärder som kommer att utveckla centrum och göra det mer levande, bland annat genom  utbyggnad och omdisponering av affärslokaler, etablering av nya företag, med mera. Vi återkommer när vi har mer att berätta.