Vår styrelse

Västerportens styrelse är politiskt tillsatt utifrån den politiska majoriteten i kommunen. Den väljs om vart fjärde år i samband med riksdags- och kommunval.

Styrelse

Eva Ströman (s), ordförande
Kamran Kabinejad (c), ledamot
Johan Arenius (kd), ledamot
Hossein Azeri (m), ledamot
Martin Mestanza (l), ledamot
Karin Sundin (s), suppleant
David Samuelsson (s), suppleant
Mats Elsén (m), suppleant
  

Tillsynsbefattningar

Revisor
Gunilla Andersson, Ernst & Young 


Lekmannarevisorer
Brita Bjelle
Ingemar Karlsson