Vårt trygghetsarbete

Västerporten är en av flera aktörer i Vivalla som arbetar aktivt med att stärka Vivallaområdets attraktivitet och miljö, där trygghet och säkerhet är centrala frågor.

Här nedan följer exempel på vad vi gör för att fler ska känna sig trygga i området. 

Vivalla centrum, en bemannad mötesplats

Centrumanläggningen i Vivalla ska vara en trygg och bemannad mötesplats. Vi har en strategisk utvecklingsplan med tydligt fokus på att hitta bra och seriösa aktörer till de lokaler och ytor som vi äger och förvaltar. För att uppnå detta jobbar vi med olika projekt i dialog med framförallt Partnerskap Örebro och tar till oss önskemål från aktörer inom Örebro kommun. 

  • Vi har även dialog med områdets kvinnor för att specifikt ta till oss deras önskemål för en trygg centrumanläggning.
  • Vi för en kontinuerlig dialog med Polisen, väktarbolaget Avarn Security och våra hyresgäster.
  • En bemannad mötesplats blir mer attraktiv med en bra restaurang, vilket vi tillgodosett när Vivalla Foodcourt öppnat. Här ges möjlighet att äta god mat från alla världens hörn.
  • Ett välkommet och uppskattat inslag i centrumanläggningen är våra fyra centrumvärdar som varje eftermiddag och kväll, sju dagar i veckan, bidrar till en lugnare och tryggare miljö för både besökare och hyresgäster.
  • Ytterligare fyra Vivalla IP-värdar jobbar brottsförebyggande och bidrar till en lugnare och tryggare miljö på och runt idrottsplatsen i Vivalla. De är även behjälpliga centrumvärdarna om så behövs. Från och med 2017 jobbar grupperna med totalt 8 personer ännu mer som ett team för Vivallas trygghet.
  • Vivallaskolans aula har byggts om till en kulturarena. Här kan boende i stadsdelen och övriga örebroare uppleva många kulturella evenemang sedan 2017 och framåt.
  • Föreningen Afrikas Horn har under 2017 flyttat in i större lokaler hos Västerporten. På så sätt kan har de större möjligheter att bidra med aktiviteter främst för områdets ungdomar.
  • Under första kvartalet 2017 öppnar Polisen åter upp sin reception i Vivalla centrum. Den har sedan många år tillbaka varit stängd. Det är bra för både tryggheten och servicen i stadsdelen.