Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om hyresrabatt för lokalhyresgäster – januari till mars 2021

Regeringen har beslutat att fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för delar av eventuell hyresrabatt som ges till lokalhyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 januari till 31 mars 2021.

Regeringens stödpaket bygger på att fastighetsägaren fattar beslut i varje enskilt fall om det finns möjlighet till tillfällig hyresrabatt och hur mycket rabatt som kan ges.

Fastighetsägaren ansöker sedan i sin tur om stöd för delar av den överenskomna hyresrabatten, förutsatt att lokalhyresgästen tillhör någon av de branscher som regeringen definierar som utsatta, exempelvis hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln. Lista på branscher som omfattas av hyresstödet.

Ansök om hyresrabatt – så här gör du

Skicka in din underskrivna ansökan senast den 16 maj.

Om ditt företag har mottagit andra stöd kopplat till coronapandemin kan det medföra att hyresstöd inte kan ges. En tillsatt grupp hanterar samtliga ärenden som kommer in och gör individuella bedömningar.

Det är viktigt att vi får din ansökan senast den 16 maj för att vi ska hinna ansöka i tid hos Länsstyrelsen som handlägger stödet.