Hoppa till huvudinnehållet

Tobias jobbar för tryggheten

Han har jobbat som polis i Örebro sedan 2007. Allra bäst tycker han det är att jobba i Vivalla. Vi får en pratstund med Tobias Löfström som är gruppchef för polisen i området och insatsledare för Kraftsamling Vivalla.

Tobias hälsar välkommen in i polisens lokaler i Vivalla centrum och vi slår oss ned i fikarummet.

– Närheten till de boende är en förutsättning för att kunna vända utvecklingen i stadsdelen. Därför har vi sedan hösten 2018 en reception dit man som medborgare kan vända sig. I framtiden kanske vi kan utöka servicen med passverksamhet också, säger Tobias.

Arbetar lokalt på väster

Polisstationen i Vivalla tillhör ett av Sveriges största lokalpolisområden. Här finns tre grupper: en brottsförebyggande grupp, en utredningsgrupp och en grupp med områdespoliser.

– Områdespoliserna arbetar lokalt i de västra stadsdelarna och i Brickebacken. Eftersom de arbetar ute i området, skapar de möjlighet för de boende att lära känna sin polis, berättar Tobias.

Kraftsamling Vivalla är ett initiativ från NOA (Polisens nationella operativa avdelning) som sedan våren 2018 satsar på tre så kallade särskilt utsatta områden i landet. Ett av dem är Vivalla.

Bekämpar brott och skapar trygghet

Medierna målar ofta upp en nattsvart bild av Vivalla. Men det stämmer inte med verkligheten, menar Tobias.

– Det är ett fåtal personer som påverkar negativt. Men det får stora konsekvenser för många människor.

Kraftsamling Vivalla handlar både om att bekämpa brott och att arbeta långsiktigt för att förebygga brott. Målet är att skapa trygghet för alla som bor och verkar i stadsdelen.

– Vi vill skapa goda förutsättningar för barn att växa upp här. Och förutsättningar för människor att driva sina verksamheter i stadsdelen.

Alla måste hjälpa till

Tobias är noga med att poängtera att polisen inte kan göra hela jobbet. För att lyckas skapa en trygg stadsdel, krävs att fler engagerar sig.

– Det bästa som kan hända är att hela lokalsamhället sluter upp och samverkar. Tillsammans kan vi vända utvecklingen – och vi är på rätt väg.

Det finns ett nära samarbete med andra aktörer i området, bland andra socialförvaltning, skola, hyresvärdar och föreningar.

– Vi har ett bra och tätt samarbete med Västerporten som äger fastigheten där centrum ligger. De många föreningarna är viktiga och bidrar bland annat genom att nattvandra. Hyresvärdarna gör ett fantastiskt arbete med att hålla rent och snyggt. Det bidrar också till tryggheten, säger Tobias.

Mitt gröna kvarter ökar tryggheten

Tobias tar också upp Mitt gröna kvarter på Visgatan som ett fint exempel på där hyresvärden ÖBO jobbat med att förnya området.

– Jag är inte kriminolog, men jag tror att man även kan bygga bort vissa problem. I Mitt gröna kvarter har man vänt entréerna så att man möter sin granne när man går ut ur sitt hus. Där finns gemensamhetsområden och bra belysning. Det ökar tryggheten och bidrar till samvaro mellan grannar. Och skadegörelsen har minskat markant.

Satsar på barn och ungdomar

Tidigare har polisen i Vivalla mest jobbat med brottsbekämpning. Men nu när de ser att utvecklingen går åt rätt håll, finns det möjlighet att jobba förebyggande också.

– Vi vill skapa förtroende för polisen. Bland annat har vi ett projekt i skolan där områdespolisen går in som klasspoliser i årskurserna 4, 5 och 6. Ett annat projekt är Människan bakom uniformen. Det är ett samarbete mellan oss och andra yrkesgrupper som bär uniform i jobbet, bland andra räddningstjänsten och ambulanspersonal. Under en termin har ungdomar mellan 15 och 20 år chans att lära känna oss och vi får lära känna dem. Det är värdefullt, säger Tobias.