Hoppa till huvudinnehållet

Socialt ansvarstagande

Västerportens hela existens handlar om att skapa samhällsnytta genom att jobba med social hållbarhet. Med våra fastigheter som verktyg kan vi bidra till en attraktiv och socialt hållbar stad.

Västerporten är en av flera aktörer i Vivalla som arbetar aktivt med att stärka Vivallaområdets attraktivitet och miljö. Eftersom social hållbarhet är ett brett område fokuserar vi främst på insatser inom arbetsmarknad, trygghet och integration.

Det här gör Västerporten

 • Centrumvärdar – Varje eftermiddag och kväll, sju dagar i veckan, bidrar våra centrumvärdar till en lugnare och tryggare miljö för både besökare och hyresgäster.
 • Vivalla IP-värdar – Våra Vivalla IP-värdar jobbar brottsförebyggande och bidrar till en lugnare och tryggare miljö på och runt idrottsplatsen i Vivalla.
 • Socialsmarta hyresavtal – Vi är, vad vi vet och sett,  det första fastighetsbolaget i Sverige att införa ett socialsmart avtal som hyresbilaga, eftersom vi vill gå före tillsammans med våra hyresgäster. Avtalet ramar in det arbete som vi på Västerporten gör, men i avtalet bjuder vi också in våra hyresgäster att vara delaktiga. Kort sagt handlar det om att gå från tanke till action. Tillsammans.
 • SFI – Vårt samarbete med Campus Risbergska har möjliggjort en ny yrkesgren inom Fastighetsskötsel där vi har elever på praktik en dag i veckan.
 • Kulturarena i Vivallaskolans aula – Här kan boende i stadsdelen och övriga örebroare uppleva många kulturella evenemang.
 • Tar emot Kom-jobbare från Örebro kommun – Kommunens initiativ för att skapa praktikplatser med en riktig anställning för ungdomar och vuxna som står långt borta från arbetsmarknaden.
 • Stöd till lokala föreningar – Vi hyr och lånar ut lokaler till flera av våra lokala föreningar, för att stimulera föreningsdemokrati och de initiativ som föreningarna jobbar med. Västerporten erbjuder även rent föreningsstöd till ett antal föreningar.
 • Vivalla Ungdomsparlament i samarbete med ÖBO – I Vivalla Ungdomsparlament ges ungdomar möjlighet att vara med och påverka i sin egen stadsdel. Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för ett tryggt, hållbart och attraktivt Vivalla med stolta invånare. Det är cirka 100 ungdomar från Vivalla som deltar i vårt ungdomsparlament.
 • Öronmärkta pengar för barn och unga – Västerporten lägger cirka 2 miljoner kronor på barn och unga. Bland annat för friluftsutflykter och initiativet Trainstation, som är en digital mötesplats för ungdomar där den traditionella fritidsgården blandas med en digitalt topputrustad lokal för digitalt utforskande.
 • Kunskapsporten – Utbildning för människor långt ifrån arbetsmarknaden i behovsyrken inom fastighetsbranschen så som vaktmästeri och yttre skötsel.
 • Sommarpraktikanter – Varje år tar Västerporten en ett antal sommarpraktikanter som får testa på hur det är att jobba i fastighetsbranschen. Tillsammans med våra medarbetare lär de sig om allt om bland annat fastighetsskötsel.
 • Ett hjälpsamt Västerporten – Dessutom är vi i grund och botten ett hjälpsamt och medmänskligt fastighetsbolag som hellre säger ja och kanske än nej.