Hoppa till huvudinnehållet

Årsredovisning

Här kan du läsa mer om vad som hänt hos Västerporten under 2023.

2023 blev Västerportens resultat före bokslutsdispositioner och skatt 12,2 (10,2) mkr. Företagets driftnetto uppgick till 40,4 (35) miljoner.

Under året förvärvade Västerporten två fastigheter: Spexet 2 på Lars Wivallius väg i Baronbackarna samt Däcket 3, mer känt som Casa de Padel, på Dialoggatan på Boglundsängen. Båda fastigheterna har bra lägen och passar väl in i företagets strategi att verka i utvecklingen av de västra stadsdelarna. Målet är även att investera utanför Vivalla/Boglundsängen.

En stor del av Västerportens arbete består av att bidra till arbetstillfällen och ökad trygghet i de västra stadsdelarna. Det sker bland annat genom att vi tar emot praktikanter under olika former, under 2023 var totalt 30 personer inskrivna.

Västerporten Fastigheter i Örebro AB, årsredovisning 2023

Vill du få tag i tidigare årsredovisningar, hör av dig till oss.