Hoppa till huvudinnehållet

Årsredovisning

Här kan du läsa mer om vad som hänt hos Västerporten under 2022.

Västerportens resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 10,2 (8,1) miljoner kronor. Företagets driftnetto uppgick till 35 (30,4) miljoner.

En del i Västerportens arbete är att bidra till arbetstillfällen och ökad trygghet i de västra stadsdelarna. Under 2022 har det bland annat skett genom företaget tar emot praktikanter via Örebro kommun, Coachingteamet och Activa samt Nercia (fastighetsskötarutbildning).

Västerporten Fastigheter i Örebro AB, årsredovisning 2022

Vill du få tag i tidigare årsredovisningar, hör av dig till oss.