Hoppa till huvudinnehållet

Upphandlingar

Västerporten lyder under LOU, Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2016:1145. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar.

Våra aktuella upphandlingar presenteras alltid här på webben och via TendSign. Anbudsgivare kan registrera sig kostnadsfritt via www.tendsign.com och ladda ner förfrågningsunderlaget och lämna eventuellt anbud. Vid förnyad konkurrensutsättning vänder vi oss till våra avtalspartners. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal.

Här hittar du våra aktuella upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling

Västerporten lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2016:1145 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor rörande upphandling, kontakta oss gärna via mejl info@vasterporten.se.

Lagkrav på e-faktura vid upphandling

Från och med 1 april 2019 måste Västerportens upphandlade leverantörer skicka e-faktura. PDF godkänns inte. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

I juni 2018 antog Riksdagen lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Vi använder oss av tjänsteleverantören Pagero för e-fakturatjänster. Här hittar du mer information om hur tjänsten fungerar.