Hoppa till huvudinnehållet

Avfallshantering

Alla verksamheter ger upphov till avfall i någon form. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera.

Du som hyresgäst ansvarar för att själv transportera bort ditt avfall och också för att avfallet slängs och sorteras på rätt plats. Det kan exempelvis vara gamla kontorsmöbler, datorer och telefoner, restaurang- och cafésopor. När du källsorterar bort avfallet är det extra viktigt att just gammal elektronik hamnar rätt ur miljösynpunkt.

Vanligt hushållsavfall, som till exempel städavfall, toalettavfall, kuvert och mindre pappersskräp, kan i de flesta fall slängas i fastighetens gemensamma utrymme avsett för detta.