Hoppa till huvudinnehållet

Brandskydd (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje företag så bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är:

  • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet.
  • Att utrymningsvägar inte är blockerade.
  • Att branddörrar hålls stängda.
  • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet, och liknande.
  • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet.
  • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats.
  • Att kontroller och åtgärder dokumenteras.

Vem gör vad och när

För att brandskyddsarbetet ska fungera är det viktigt att fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten är överens om vilket ansvar som var och en har för brandskyddet. Detta ska sedan anges i den skriftliga dokumentationen. Ansvaret för att vidta åtgärder ska ligga på den som har möjlighet att utföra åtgärden.