Hoppa till huvudinnehållet

Brandskydd (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje företag så bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är:

  • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet.
  • Att utrymningsvägar inte är blockerade.
  • Att branddörrar hålls stängda.
  • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet, och liknande.
  • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet.
  • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats.
  • Att kontroller och åtgärder dokumenteras.