Hoppa till huvudinnehållet

Skötsel och underhåll

Hyresgästavtalet, och om du har gränsdragningslista, reglerar ansvarsfördelningen gällande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd.

Hyresvärden ansvarar oftast för följande:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entré portar).
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation hissar och elinstallationer.
  • Renhållning av allmänna utrymmen.
  • Snöröjning och halkbekämpning, till cirka 0,5 meter av fasad/hinder.

Hyresgästen ansvarar oftast för följande delar:

  • Lokalens inre underhåll när det gäller golv, väggar och tak.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv har installerat.
  • Du kan själv när som helst till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Sådana ändringar bekostar du själv.

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.

Ventilation

Upplever du problem med ventilationen, att den stannat eller låter ska du göra en felanmälan till oss.