Hoppa till huvudinnehållet

Ungdomarna bestämmer i Vivalla Ungdomsparlament

Västerporten och ÖBO arbetar tillsammans med stadsdelsutveckling i Vivalla. I vårt arbete är det viktigt att vi lyssnar på framtidens röster. Därför bjuder vi in cirka 100 ungdomar från Vivalla att delta i vårt ungdomsparlament.

I Vivalla Ungdomsparlament ges ungdomar möjlighet att vara med och påverka i sin egen stadsdel. Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för ett tryggt, hållbart och attraktivt Vivalla med stolta invånare.

Vad är Vivalla Ungdomsparlament?

De unga är experter på sin egen stadsdel och sitt närområde, och vet vad som fungerar bra och mindre bra. Vi vill ta del av ungas kunskaper tillsammans med drömmar och förhoppningar om framtiden. Ungas synpunkter och idéer är viktiga för oss.

Vivalla Ungdomsparlament består av 100 ungdomar som ses tre-fyra gånger per år. Tillsammans jobbar vi med utvecklingsfrågor om Vivalla, både ur ett kortare och ur ett längre perspektiv.Deltagarna arbetar i grupper på sju-åtta personer och diskuterar aktuella frågeställningar.

Tyck till i appen

Vi använder oss av en egen app där ungdomarna själva kan interagera med varandra, skicka in svar och diskutera frågor.Mellan träffarna håller vi kontakten med hjälp av appen, där ungdomarna kan svara på frågor och dela tankar och idéer med oss och med varandra. En persons idé kan plockas upp och byggas på av andra, och ligga till grund för diskussionerna nästa gång parlamentet samlas.

  • Socialt ansvar
  • Trygghet