Hoppa till huvudinnehållet

Västerporten och ÖBO startar ny gren inom SFI-utbildning

Västerporten och ÖBO har som första bolag ingått ett samarbete tillsammans med Campus Risbergska där vi startar en ny gren inom fastighetsservice. Här får man möjlighet att stärka svenskan och samtidigt studera ett specifikt yrkesområde.

I genomsnitt tar det sju år för en nyanländ person i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Det är slöseri med både tid och kompetens och det vill vi göra något åt. Yrkesspåret är en möjlighet för elever på SFI att samtidigt med sina språkstudier läsa kurser inom ett specifikt yrkesområde.

Målet med samarbetet är att stärka svenskan genom att den används i ett sammanhang, och samtidigt får eleverna förberedande grunder inför eventuell yrkesvux eller att det kan leda direkt till arbete.

Under en termin kombineras den ordinarie undervisningen med utbildning inom fastighetsskötsel i Västerportens lokaler på Poesigatan samt praktik fördelat hos Västerporten och ÖBO.