Hoppa till huvudinnehållet

Västerporten inför nytt socialsmart avtal

Vi på Västerporten jobbar med fastighetsutveckling i Örebros västra stadsdelar. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete inom sociala frågor har vi tagit fram och lanserar ett helt nytt tilläggsavtal till våra hyresgäster; det socialsmarta avtalet. En social innovation som ska öka insatserna kring social hållbarhet i Örebros västra stadsdelar.

För oss är social hållbarhet viktigt, där vi särskilt fokuserar på insatser inom arbetsmarknad, trygghet och integration.

– Västerportens hela existens handlar om att skapa samhällsnytta genom att jobba med social hållbarhet. Vi brukar säga att vi är ett socialsmart bolag, eftersom vi i vår ordinarie verksamhet jobbar för nya smarta socialt innovativa lösningar. För att driva på utvecklingen ännu mer inom social hållbarhet inför vi det vi kallar det socialsmarta hyresavtalet, berättar Åsa Stridfeldt, förvaltningschef på Västerporten i Örebro.

Det socialsmarta avtalet en helt ny hyresbilaga till det ordinarie hyresavtalet, där Västerporten tillsammans med sina lokalhyresgäster gör Örebros västra stadsdelar, som de tillsammans verkar i, lite bättre.

– Vi vill både inspirera fler att ta ett större socialt ansvar i sin verksamhet och med detta avtal kan vi göra just det riktat mot våra nuvarande och potentiella hyresgäster. De ser svart på vitt vad vi i Västerporten gör på områden, dessutom erbjuds hyresgästerna i avtalet att också ta sig an utmaningarna tillsammans med oss, förklarar Åsa Stridfeldt, som också menar att Västerporten kan vara det första fastighetsbolag i Sverige att införa ett socialsmart avtal.

Vill öka antalet insatser

I avtalet kan hyresgäster som har möjlighet bidra lite extra genom att välja att delta praktiskt i arbetet tillsammans med oss på Västerporten. Förhoppningen är att kunna öka antalet insatser som sker på området.

– Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma mycket mer än vad vi gör idag genom att lansera det här socialsmarta avtalet och jobba tillsammans med flera av våra hyresgäster. Vi hoppas kunna få till fler insatser både inom arbetsmarknad, trygghet och integration men också ännu mer framåt rörande jämställdhet och demokrati. Alla viktiga delar i ett socialt hållbart samhälle, avslutar Åsa Stridfeldt.

Vi har en rad insatser på området, bland annat trygghetsskapande insatser, utbildning, arbetsmarknadsinsatser och stort fokus på barn och ungdomars förutsättningar. Från ungdomsparlament för ökad delaktighet och demokrati till förenings- och initiativstöd.

Läs mer om Västerportens socialsmarta hyresavtal.