Hoppa till huvudinnehållet

Det socialsmarta hyresavtalet skapar samhällsnytta

För att driva på utvecklingen inom social hållbarhet använder Västerporten det vi kallar socialsmarta hyresavtal. Det är en helt ny hyresbilaga till det ordinarie hyresavtalet, där vi tillsammans med våra lokalhyresgäster gör Örebros västra stadsdelar, som vi tillsammans verkar i, lite bättre.

Västerporten jobbar för ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle som är jämställt och jämlikt, ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde står i centrum; där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför ska Västerportens socialsmarta hyresavtal bidra till att de västra stadsdelarna i Örebro blir socialt hållbara.

Vad är ett socialsmart avtal?

Det socialsmarta hyresavtalet är en hyresbilaga och kan jämföras med det som brukar kallas ”grönt avtal”, som länge varit en hyresbilaga för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Skillnaden är att det här avtalet ska ta sikte på att bidra till en ökad social hållbarhet, som också bidrar till en stärkt samhällsnytta. Eftersom social hållbarhet är ett brett område fokuserar vi främst på insatser inom arbetsmarknad, trygghet och integration.

Avtalet ramar in det arbete som vi på Västerporten gör, men i avtalet bjuder vi också in våra hyresgäster att vara delaktiga. Kort sagt handlar det om att gå från tanke till handling. Tillsammans.

Hur fungerar det?

Västerporten förbinder sig i avtalet att jobba för och bidra till socialt hållbar utveckling i de västra stadsdelarna. Som lokalhyresgäst till Västerporten är du med och bidrar till det här arbetet. Dessutom öppnar avtalet upp för möjligheter för företag som hyr av Västerporten att själva delta i det socialt hållbara utvecklingsarbetet. Att delta kan handla om att avvara volontärtimmar eller upplåta lokalyta till ett pågående socialt projekt.

Varje år följer Västerporten upp det arbete som skett inom social hållbarhet med en årlig socialsmart rapport. Det sker också löpande dialog och utvärdering med våra hyresgäster.

Vad gör Västerporten för arbete idag?

Det socialt hållbara arbetet är som sagt inget nytt, vi har redan idag ett stort antal aktiviteter och initiativ för att skapa förändring i våra stadsdelar.